Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Siekierczyn  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Siekierczyn

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Siekierczyn.

Mapa Geoportal Siekierczyn
Mapa z granicą gminy Siekierczyn

Dane urzędu

Urząd Gminy SiekierczynSiekierczyn 271Siekierczyn, 59-818

Tel: 75 7221778 wewn. 32

Fax: 75 7221750

Elektroniczna skrzynka podawcza: /cihea4773c/skrytka

E-mail: ug@siekierczyn.pl

Powiat: lubański

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Siekierczyn: 0210072

Witryna: www.siekierczyn.pl

Władze lokalne: Wójt Dariusz Furdykoń wojt@siekierczyn.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Siekierczyna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Siekierczyn to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Siekierczyn na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Siekierczyna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Siekierczyna, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Siekierczyna

Gmina Siekierczyn w liczbach

Powierzchnia gminy Siekierczyn*

49 km2

2147 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Siekierczyn*

4 516 mieszkańców

1962 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Siekierczyn*

91 mieszkańców na km2

853 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Siekierczyn

Geoportal Siekierczyn prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Siekierczyn, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Siekierczyn.

Dostęp do danych Geoportalu Siekierczyn

Jak powstał Geoportal gminy Siekierczyn?

Geoportal Siekierczyn powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Siekierczyn, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Siekierczyn.

Geoportal Siekierczyn umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Siekierczyn oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Siekierczyn, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Siekierczyn

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Siekierczyn?

Informacje na Geoportalu Siekierczyn

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Siekierczyn?

Korzyści z Geoportalu Siekierczyn

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Siekierczyn?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Siekierczyn.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Siekierczyn łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Siekierczynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Siekierczyna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Siekierczyn, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Siekierczyn oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Siekierczyn. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Siekierczyna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Siekierczyna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Siekierczyn. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Siekierczyn.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Siekierczynie.

  Geoportal gminy Siekierczyn posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Siekierczyn. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Siekierczynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Siekierczyn przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Siekierczynie.

  W Geoportalu Siekierczyn przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Siekierczyn. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Siekierczynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Siekierczyn zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Siekierczyn, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Siekierczyn oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Siekierczyn.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Siekierczyn. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Siekierczyn są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Siekierczyn podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Siekierczyn.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Siekierczynie. W Geoportalu gminy Siekierczyn udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Siekierczynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Siekierczyn.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Siekierczyn. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Siekierczyn.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Siekierczyn, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Siekierczyn. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Siekierczyn.

 • Zabytki w gminie Siekierczyn

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Siekierczyn. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Siekierczyn oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Siekierczyn.

 • Informacje o wyborach w gminie Siekierczyn

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Siekierczyn. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Siekierczyn i wiele istotnych informacji.

Geoportal Siekierczyn dla mieszkańców

Geoportal Siekierczyn jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Siekierczyn. Na mapie Siekierczyna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Siekierczyn mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Siekierczyn. Korzystając z map Geoportalu gminy Siekierczyn w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Siekierczyn są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Siekierczyn dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Siekierczyn dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu